0
คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส
อ่านสบายตา ฟังติดใจ ร้องติดปาก บอกเล่าจังหวะชีวิตและความคิดของท่าน ตั้งแต่เกิด บวชเรียน ก่อตั้งสวนโมกข์ เผยแผ่ธรรม จนถึงวันมรณภาพ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส" อ่านสบายตา ฟังติดใจ ร้องติดปาก บอกเล่าจังหวะชีวิตและความคิดของท่าน ตั้งแต่เกิด บวชเรียน ก่อตั้งสวนโมกข์ เผยแผ่ธรรม จนถึงวันมรณภาพ "คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส" ไม่ใช่เพลงธรรมะที่นำเอาคำเทศน์สอน หรือบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ มาทำเป็นบทเพลง หากคือบทเพลงชีวประวัติที่บอกเล่าของจังหวะชีวิต และท่วงทำนองของความคิดปณิธานของท่านอาจารย์ในแต่ละช่วงวัย อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ต่อเนื่อง

    "ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลแห่งอุดมคติที่คิดจริง ทำจริง วิถีปฏิบัติของท่านจึงเข้มข้น จริงจัง มั่นคง เด็ดเดี่ยว น่าศึกษาเรียนรู้ และถือเป็นแบบอย่าง ทั้งกับเยาวชน บุคคลทั่วไป รวมถึงวงการพระสงฆ์ไทย ชีวิตและงานของอาจารย์ท่านมีมากมาย หลากหลายแง่มุม ยากที่จะเขียนบอกเล่าให้ละเอียดครบถ้วนในคราวเดียว นี่เป็นเพียงปฐมบทของความพยายามสื่อสารเรื่องราวของท่านอาจารย์ด้วยบทเพลง หากในภายหลังมีผู้นำไปพัฒนาต่อ หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ดีขึ้น งามขึ้น ก็น่ายินดียิ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161402624 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 186 x 241 x 2 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน