0
คุณคือผู้ยิ่งใหญ่ ฉบับ You Can Do It! ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้!
เคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่จะบอกทุกคนว่า "ทุกสิ่งในโลก เราทำได้สำเร็จทั้งสิ้น" อยู่ที่ว่าเราเข้าใจ ตระหนักและลงมือทำแล้วหรือยัง?
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่จะบอกทุกคนว่า "ทุกสิ่งในโลก เราทำได้สำเร็จทั้งสิ้น" อยู่ที่ว่าเราเข้าใจ ตระหนักและลงมือทำแล้วหรือยัง? หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณต้องรู้จักท้าทายตัวเองเสียบ้าง เพียงแค่คุณเปิดใจ เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองเสียใหม่ และทำตามวิธีการง่าย ๆ ในหนังสือ "คุณคือผู้ยิ่งใหญ่ ฉบับ You Can Do It! ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้!" เล่มนี้ รับรองว่าความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลคุณ!

สารบัญ

- You can do it! คุณทำได้
- Believe it or not? เชื่อหรือไม่?
- The need for "Change" ต้อง "เปลี่ยน"

Chapter One ภาคหนึ่ง
- The Science of Changing ศาสตร์แห่งการเปลี่ยน
- Paper...can change your life. กระดาษ...เปลี่ยนชีวิตคุณได้
- Target yourlife. กำหนดเป้าเปลี่ยนชีวิต
ฯลฯ

Chapter Two ภาคสอง
- The Science of targeting. ศาสตร์แห่งการวางเป้าหมาย
- Setting wrong goal is dangerous. เป้าหมาย สายพันธุ์อันตราย
- Know more, Life would be better. รู้มากเท่าไร ก้าวไกลเท่านั้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 8858757417808 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 141 x 200 x 11 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Live Happy, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน