0
คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
ทดแทนไม่สิ้น คือ พระคุณพ่อ พระคุณแม่
หนังสือ28.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมหลักธรรมคำบรรยายของ "พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)" ว่าด้วยเรื่องพระคุณของบิดามารดา หน้าที่สำคัญของบิดามารดาตามหลักพระศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนปูชนียบุคคลของลูก กล่าวคือ ท่านเป็นพระพรหมของลูก เป็นบูรพาจารย์ของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก อัรยควรค่าแก่การไหว้เตารพบูชาของลูกตลอดกาล ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- คุณบิดามาารดา สุดพรรณนามหาศาล
- รักของพ่อแม่ เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน
- ทุกคนต้องเป็นพรหม เพื่ออภิบาลสังคมให้ยั่งยืน
- "รัก" ต้องมี "รู้" มาเข้าคู่ให้สมดุล
- เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตร์พระพรหม สังคมทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว
- มักพัฒนาอย่างเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ
- เลี้ยงลูกดี เท่ากับทำหน้าที่ต่อสังคมทั้งหมด
- เจริญแต่วัตถุ ธรรมเจริญไม่ทัน ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
- มองให้ถูก พระไม่ดี หรือคนร้ายมาทำลายศาสนา
- ดูให้ดี ปัญหาอยู่ที่คนร้าย หรืออยู่ที่ตัวเรา
- ถ้าธรรมไพบูลย์นำหน้า อามิสไพบูลย์ก็พาสู่สันนติสุข
- ทดแทนไม่สิ้น คือพระคุณพ่อแม่
- จะตอบแทนให้แน่ ต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160308262 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน