0
คุณปู่แว่นตาโต
สอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ศิลปะด้วยใจ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คุณปู่แว่นตาโต" เป็นเรื่องของคุณปู่วัยเกษียณกับเด็กวัยอนุบาลและเด็กประถมน่ารัก 5 คน ที่เต็มไปด้วยความช่างสงสัย มีเสน่ห์ชวนอ่าน และชวนติดใจไปกับความน่ารักของเด็ก ๆ เหมาะสำหรับเด็ก อ่านเพื่อเปิดโลกทัศน์ของการ "สัมผัสด้วยใจ" อันเปี่ยมล้นจินตนาการ ในขณะเดียวกันคุณปู่แว่นตาโต ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อกลับไปสู่การ "สัมผัสด้วยใจ" ที่ผู้ใหญ่บางคนหลงลืมไปเสียนานแล้ว โลกเล็ก ๆ ในเล่มยังเปรียบได้กับการเรียนในระบบใหม่ ที่ต้องการฝึกให้เด็กได้สัมผัส คิด และวิจารณ์ ด้วยตนเอง นับเป็นการจำลองโลกแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแยบยล เป็นตัวอย่างอันดียิ่งสำหรับผู้ที่ต้อง "สอน" และผู้ที่ต้อง "เรียน" 

    ในปี 2562 นี้ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือก "คุณปู่แว่นตาโต" ให้เป็นหนึ่งในวรรณกรรมดีเด่นในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้จึงได้จัดรูปเล่มใหม่ เน้นให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นเพื่อเหมาะสำหรับเยาวชน โดยมี "คุณอรอนงค์ ทัศนาพักษ์" เป็นผู้จัดทำภาพประกอบและภาพปก นับว่าเป็นหนังสืออีกเล่มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ มีพลังในการสร้างสรรค์มีพลังในชีวิตและมี "พลังทางปัญญา" 

สารบัญ

1. คุณปู่อยู่ต้นซอย
2. คุณย่ากินขาด
3. ห้องหนังสือคุณปู่
4. แผนการคุณปู่
5. อาบแสงจากฟ้า
6. ยักษ์ผัดก๋วยเตี๋ยว
7. อิ่มเอม
8. หนูบินได้
9. ก็มันยากนี่คะ
10. หมายเลขเก้า
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รางวัลดีเด่น ประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544
- วรรณกรรมดีเด่นในสมัยรัชการที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

คำนิยม
"คุณปู่แว่นตาโต" เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีสาระอันเต็มไปด้วยคุณค่าของการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตาอาทรของบุคคลทุกวัยในครอบครัว ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้มีบทบาทอันสมจริงและชัดเจนราวกับอยู่ใกล้ชิดในบ้านของเราทุกคน จุดเด่นของบันเทิงดคีเรื่องนี้ คือตัวละครเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกับกลุ่มผู้อ่านกลุ่มอายุ 12-14 ปี การนำเสนอเรื่องด้วยบทสนทนาตามเหตุการณ์ต่างๆ ชวนให้สงสัยและติดตาม พร้อมทั้งแทรกสาระความรู้ได้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันก็นำเสนอภาพที่งดงามของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167787381 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คมบาง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน