0
คุณภาพยิ่งให้ ยิ่งได้กำไรอย่างยั่งยืน
คำว่า "คุณภาพ" คำเดียว จะพลิกจาก "ฝันร้าย" ให้กลายเป็น "ฝันดี" ได้ ปรับแนวคิด และจิตสำนึกของทุกคนในองค์กร ให้นึกถึงคำว่าลูกค้าเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ของตนในสิ่งที่ควรจะทำ แค่นี้ก็เป็นการรักษาคุณภาพแล้ว
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้พูดถึงการจัดการคุณภาพ หรือ Quality Management System ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจให้เป็นเลิศ โดยประสบการณ์ตรงจากผู้เขียน ที่ทำงานอยู่ในฝ่ายควบคุมคุณภาพมาตลอดสิบปี โดยได้ดัดแปลงสาระความรู้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และเหมาะกับหลายๆ ธุรกิจนอกเหนือจากภาคการผลิต แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ หมวดที่ 1 ทำความรู้จักกับความหมายของคุณภาพ หมวดที่ 2 ปรับความคิด ทำความเข้าใจกับจิตสำนึกแห่งคุณภาพ หมวดที่ 3 การสร้างคุณภาพ และ หมวดที่ 4 การรักษาไว้อย่างยั่งยืน พร้อมเกร็ดย่อยของ Case Study เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ เปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ รวมถึงคนทำงานทุกคน หันมาใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น และสามารถทำกำไรในธุกิจได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับคุณภาพ Learn Quality
1 คุณภาพสำคัญอย่างไร
2 ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มคุณภาพได้อย่างไร

บทที่ 2 ปรับความคิด เพิ่มจิตสำนึกด้านคุณภาพ Think Quality
3 ลูกค้า มาก่อน (Customer First)
4 คุณภาพมีมากกว่าการตรวจสอบคุณภาพ (QC Inspection)
5 ระบบคุณภาพ เช่น ISO9001, TQM แค่งานเอกสารจริงหรือ
ฯลฯ

บทที่ 3 สร้างคุณภาพในการทำงาน Act Quality
8 วางรากฐานให้มั่นคง (Basic Rule)
9 ป้องกันปัญหาหลุดไปยังลูกค้า (Outflow Prevention)
10 ป้องกันปัญหาเกิด (Occurrence Prevention)

บทที่ 4 การรักษาคุณภาพอย่างยั่งยืน Sustain Quality
11 การรักษาคุณภาพ

บทสรุป

คำนิยม
ในหนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนจากการเก็บรายละเอียดทั้งจากในแง่มุมมเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ในการนำไปใช้และปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักการและความสำคัญของคุณภาพ ที่มีต่อธุรกิจองค์กรอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปขยายผลปรับใช้กับก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนสุวิทย์ ไชยประสิทธิ์- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่ง นอกจากจะนำเสนอแนวทางของข้อกำหนดที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีเกร็ดย่อยของ Case Study เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านนำไปศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างดี หวังว่า แรงบันดาลใจจากการได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่าน จะจุดประกายให้น้องแอนผลิตผลงานด้านการเขียนออกมาคือ จะคอยเชียร์และให้กำลังใจนะครับ "ความสำเร็จ เริ่มจากการมีก้าวแรกเสมอ"ชาญชัย ทรัพยากร- อดีต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
หนังสือ "คุณภาพยิ่งให้ ยิ่งได้กำไรอย่างยั่งยืน" เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพอีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่าน น่าศึกษา และน่านำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณแอนที่ตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นได้อย่างน่าอ่านมากครับวิเชียร ฉันทศิริพันธุ์- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyota Daihatsu : Engineering & Manufacturing
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164458154 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 15 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ณัฏฐา พืชผล
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน