0
คุณหนูเก่งคณิต คิดเลขเร็ว ป.1
สรุปเนื้อหาพื้นฐาน สั้น กระชับ สำหรับทบทวนความรู้ ให้แม่นยำ สนุกไปกับการฝึกทำโจทย์และแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมพร้อมน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.1 ในทักษะด้านการคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำ ไปกับโจทย์และแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครบครันไปด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด ตั้งแต่หัวข้อพื้นฐาน อย่าง การบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึง โจทย์ปัญหา พร้อมให้น้อง ๆ สนุกไปกับแบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์ กว่า 300 ข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ในการฝึกฝนทำโจทย์ ทบทวนหัวข้อบทเรียนที่ตนเองไม่ถนัด ไปจนถึงการเตรียมตัวในการสอบเลื่อนชั้นและสนามสอบต่าง ๆ ทั่วประเทศโจทย์และแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครบครันไปด้วย แบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด ตั้งแต่หัวข้อพื้นฐาน อย่าง การบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงโจทย์ปัญหาระดับประยุกต์ขั้นสูง

สารบัญ

ทบทวนเนื้อหาเตรียมความพร้อมก่อนทำแบบฝึกหัด
- บทที่ 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
- บทที่ 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
- บทที่ 3 การบวกที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 20
- บทที่ 4 การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 20
- บทที่ 5 การบวกสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
- บทที่ 6 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
- บทที่ 7 การบวก ลบระคน
- แบบฝึกหัดรวมทุกหัวข้อสำหรับทบทวนก่อนสอบ
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307406 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน