0
คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี 10 (PDF)
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คุยเฟื่อง...เรื่องภาษี 10 มือปราบภาษี...เรียนรู้ภาษีจากเรื่องจริง เพื่อบริหารจัดการให้อยู่หมัดที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลากหลายเรื่องราวมีทางออกที่คนทำธุรกิจสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในธุรกิจของตนเองได้ เพราะทีมงานพยายามถ่ายทอดวิธีการแก้ไขปัญหา หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ แต่ในหลายปัญหากลับไม่พบซึ่งทางออก เพราะความผิดสำเร็จเข้าเงื่อนไขของกฎหมายทุกข้อ ทำให้บ่วงของกฎหมายมันรัดแน่นจนไม่ว่าจะดิ้นไปทางใดดูเหมือนมันกลับจะยิ่งรัดแน่นขึ้นทุกที ทางออกสุดท้ายคงหนีไม่พ้นหันหน้าเข้าหาพระธรรมเพื่อเป็นเครื่องปลอบประโลมใจ ทำให้จิตมีสมาธิสามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013576 (PDF) 292 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บ้านบัญชีภาษีอากร, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน