0
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา และเป็นตัวอย่างคำถาม พร้อมทั้งแนวคำตอบวิชานิติกรรมและสัญญา
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา" เล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย ส่วนที่ 2 เป็นตัวอย่างคำถาม พร้อมทั้งแนวคำตอบวิชานิติกรรมและสัญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2537 และ 2540-2558 ซึ่งผู้เขียนรวบรวมคู่มือนี้จากประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากหนังสือบทความของท่านศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวทางการศึกษากฎหมาย
- การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับนักศึกษากฎหมาย
- การฟังคำบรรยาย
- การอ่านหนังสือ
- การท่องตัวบท
- การทำข้อสอบเก่า
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 คำถามพร้อมด้วยแนวคำตอบวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
- การสอบไล่ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2523
- การสอบไล่ประจำภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2523
- การสอบไล่ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2524
- การสอบไล่ประจำภาคสอง ปีการศึกษา 2524
- การสอบไล่ประจำภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2524
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142702 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 23 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน