0
คู่มือกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร (ฉบับพกพา)
ประกอบด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร (ฉบับพกพา)" เล่มนี้ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประกอบด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่ คำสั่ง หน.คสช. 14/2560
- พระราชบัญญัติรถยนต์ ปรับปรุงใหม่ ฉบับที่ 1-17 พ.ศ. 2522-2557
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ปรับปรุงใหม่ ตามคำสั่ง หน.คสช. 15/2560
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุงใหม่ (ฉ.1-2) พ.ศ.2535-2560

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164450509 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 83 x 100 x 14 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน