0
คู่มือการคัดเลือก และติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System Selection and Implementation Handbook)
ตำราชุดดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตำราชุดดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะเริ่มศึกษาข้อกำหนดซอฟต์แวร์และการจัดการคลังสินค้า ได้เข้าใจเทคโนโลยี นวัตกรรม ประโยขน์ของการใช้ระบบ รวมถึงการจัดทำรายละเอียดเพื่อขอให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เสนอราคา การพิจารณาผู้ขายซอฟต์แวร์ การติดตั้งระบบ การดูแลรักษาระบบ และงบประมาณโครงการ เพื่อลดความผิดพลาดในการซื้อซอฟต์แวร์ อันจะช่วยไม่ให้เกิดความสูญเปล่าด้านงบประมาณในการลงทุน   ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตารางและตัวอย่างประกอบมากมายที่ช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้บริหารคลังสินค้า ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ที่ต้องการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน
บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบการจัดการคลังสินค้า Realtime WMS™
บทที่ 3 การเตรียมการคัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า
บทที่ 4 แนวทางการคัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า
บทที่ 5 คำศัพท์ในรายการตรวจเช็คการจัดการคลังสินค้า
บทที่ 6 การขอให้เสนอราคาซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า
บทที่ 7 การติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า
บทที่ 8 แผนการติดตั้งและงบประมาณการติดตั้ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740424833 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 182 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน