0
คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว
เทคนิคการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเครื่องมืออย่างง่ายในการเข้าถึงปัญหาสุขภาพของคนและครอบครัวโดยทั่วไป พร้อมลงรายละเอียดลึกขึ้นในปัญหาเฉพาะของคนและครอบครัวลักษณะต่างๆ โดยรวบรวมเรื่องราวมาจากกรณีจริงของคนไข้ไทยในเวชปฏิบัติ เพื่อนำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากคนไข้มาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้หมอคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญ

ตอนที่ 1 : การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวัง
(Working with the family of the dying patient)
ตอนที่ 2 : การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(Working with the family of chronically ill patient)
ตอนที่ 3 : การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยที่มีลักษณะยาก
(Difficult patient)
ตอนที่ 4 : การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
(Working with the family of children and teen)
ตอนที่ 5 : การดูแลสุขภาพครอบครัววัยคู่ครอง
(Working with the couple)
ตอนที่ 6 : การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้สูงอายุ
(Working with the family of elder)

คำนิยม
...คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัวในมือท่านเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความที่ลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในวารสารคลินิก โดยใน 16 บทแรกว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เรียกว่า "ชีวันตารักษ์" ผู้ป่วยหนักใกล้ตายและกำลังตาย มีปัญหาทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของญาติ ผู้ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูก และต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้รักษาด้วย...ประเวศ วะสี
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "การดูแลสุขภาพครอบครัว" สำหรับผู้ป่วยร้ายแรง โรคระยะสุดท้าย หรือโรคจากความเครียดกังวลต่างๆ จะทำให้ "หมอ" ทุกคน (ไม่เฉพาะ "หมอครอบครัว") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสันต์ หัตถีรัตน์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165070270 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน