0
ลด 30%
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และจะช่วยให้ผู้อ่าน ผู้สนใจ แรงงาน และผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
หนังสือ129.50 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก บทนำ ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
บทที่ 3 การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ
บทที่ 4 การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
บทที่ 5 การขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834204 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน