0
คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
คู่มือสำหรับนักธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ละเอียดและสมบูรณ์ที่สุด อ่านเล่มนี้จบแล้วสามารถทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้ทันที
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของมืออาชีพในด้านธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมเป็นผู้ส่งออกและนำเข้า โครงสร้างของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดประตูสู่โลกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาระสำคัญในข้อตกลงการค้า การเสนอราคา การตอบรับข้อเสนอราคา การคำนวนหาราคาต้นทุนสินค้านำเข้า-ส่งออก เเละการจัดร่างสัญญาซื้อขายระหว่าประเทศ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมเป็นผู้ส่งออกและนำเข้า
บทที่ 2 โครงสร้างของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 3 เปิดประตูสู่โลกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 4 สาระสำคัญในข้อตกลงการค้า
บทที่ 5 การเสนอราคา
บทที่ 6 การตอบรับข้อเสนอราคา
บทที่ 7 การคำนวนหาราคาต้นทุนสินค้านำเข้า-ส่งออก
บทที่ 8 การจัดร่างสัญญาซื้อขายระหว่าประเทศ
บทที่ 9 บทบาทและชนิดของเลตเตอร์ออฟ
บทที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162100697 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน