0
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนการเผยแพร่ผลการวิจัยไปให้ผู้อื่นได้รับทราบ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพต้องทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจชัดเจน
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนการเผยแพร่ผลการวิจัยไปให้ผู้อื่นได้รับทราบ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพต้องทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจชัดเจน ตามลำดับขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมทั้งรูปแบบการเขียนเนื้อหาและการพิมพ์ถูกต้องตามหลักการ "คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน" เล่มนี้ จึงเป็นเอกสารที่สามารถช่วยให้ผู้สนใจด้านการวิจัยในชั้นเรียนนำไปเป็นหนังสือ คู่มือเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองสู่การวิจัยในชั้นเรียนได้ประสบความสำเร็จ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั่นเรียน
- ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา
- ความรู้พื้นฐานในการเขียนรายงานการวิจัย
- สรุป

บทที่ 2 ส่วนนำ
- ปกนอก
- ใบรองปก
- ปกใน
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341253 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 855 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน