0
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษา C++ เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ อธิบายคุณสมบัติ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การใช้ชุดพัฒนาโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข ฯลฯ
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ นั้น ล้วนถูกพัฒนาขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมจะมีภาษาโปรแกรมให้เลือกใช้อยู่มากมาย แต่ละภาษาจะมีจุดเด่น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ สำหรับหนังสือ "คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++" เล่มนี้ ได้เสนอการเขียนโปรแกรมภาษา C++ (อ่านว่า ซีพลัสพลัส) เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ถูกออกแบบมาใช้ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมทั่วไป ไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน และสนับสนุนเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

Chapter 1 เริ่มต้นกับภาษา C++
Chapter 2 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
Chapter 3 ตัวดำเนินการ (Operator)
Chapter 4 การเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไข (Decision Making)
Chapter 5 การวนรอบทำซ้ำ (Loops)
Chapter 6 ข้อมูลแบบประกอบ
Chapter 7 ฟังก์ชัน
Chapter 8 คลาสและออบเจ็กต์
Chapter 9 คลาสและเมธอดขั้นสูง
Chapter 10 การสืบทอดคลาส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162624155 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Prompt, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน