0
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C# เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "C++" เป็นภาษาลูกผสม (Hybrid Language) ที่พัฒนามาจากภาษา C มีคําสั่งในการเขียนโปรแกรมแบบภาษาระดับสูง ซึ่งใช้คําภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย สนับสนุนการเขียนโปรแกรมร่วมกับภาษาระดับต่ำอย่างแอสเซมบลีและภาษา C ได้ แล้วจะคอมไพล์โปรแกรมไปใช้งานเป็นภาษาเครื่อง จึงช่วยให้ทํางานและควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําโค้ดไฟล์โปรแกรมที่สร้างไว้ไปรันใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ รวมทั้งเรียกใช้โมดูลจากไลบรารีของภาษา C และ C++ ที่มีให้ใช้งานอย่างมากมาย ที่สําคัญได้เพิ่มขีดความสามารถด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยมองการทํางานในแต่ละส่วนของโปรแกรมเป็นออบเจ็กต์ ช่วยให้สร้างโค้ดการทํางานแต่ละส่วนแยกกัน และนําโค้ดที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ได้ จึงสนับสนุนต่อการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

    คู่มือเล่มนี้ จัดทําขึ้นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมย่อย และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ซับซ้อนขึ้น การจัดการไฟล์ และการจัดการความผิดพลาด ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานการเขียนภาษา C++ ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบต่างๆ ได้อีกมากมาย

สารบัญ

Chapter 1 เริ่มต้นกับภาษา C++
Chapter 2 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
Chapter 3 ตัวดำเนินการ (Operator)
Chapter 4 การเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไข (Decision Making)
Chapter 5 การวนรอบทำซ้ำ (Loops)
Chapter 6 ข้อมูลแบบประกอบ
Chapter 7 ฟังก์ชัน
Chapter 8 คลาสและออบเจ็กต์
Chapter 9 คลาสและเมธอดขั้นสูง
Chapter 10 การสืบทอดคลาส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162624933 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 143 x 207 x 15 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน