0
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เพื่อก้าวสู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ อธิบายคุณสมบัติ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการใช้ชุดพัฒนาโปรแกรม และโครงสร้างของโปรแกรม ฯลฯ
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ นั้น ล้วนถูกพัฒนาขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านี้ ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมจะมีภาษาโปรแกรมให้เลือกใช้อยู่มากมาย แต่ละภาษาจะมีจุดเด่น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ

    สำหรับ "คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++" เล่มนี้ จัดทําขึ้นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++ ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมย่อย และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่ซับซ้อนขึ้น การจัดการไฟล์ และการจัดการความผิดพลาด ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานการเขียนภาษา C++ ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

สารบัญ

Chapter 1 เริ่มต้นกับภาษา C++
Chapter 2 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
Chapter 3 ตัวดำเนินการ (Operator)
Chapter 4 การเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไข (Decision Making)
Chapter 5 การวนรอบทำซ้ำ (Loops)
Chapter 6 ข้อมูลแบบประกอบ
Chapter 7 ฟังก์ชัน
Chapter 8 คลาสและออบเจ็กต์
Chapter 9 คลาสและเมธอดขั้นสูง
Chapter 10 การสืบทอดคลาส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162626456 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน