0
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps
เรียนรู้การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ใช้งานได้จริง
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA อัพเดตถึงเวอร์ชั่น 8 และพื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA สำหรับมือใหม่ แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงพัฒนา Android Apps อย่างง่ายขึ้นมา โดยมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ อธิบายละเอียดเข้าใจง่าย

สารบัญ

Chapter 1 เตรียมความพร้อมก่อนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA
Chapter 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA
Chapter 3 ทำความรู้จักกับชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Primitive Data Types)
Chapter 4 การสร้างฟังก์ชัน (Function)
Chapter 5 การตรวจสอบเงื่อนไข, ตัวดำเนินการ และการวนลูป
Chapter 6 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
Chapter 7 การใช้งานโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์
Chapter 8 การสืบทอดคลาส (Inheritance)
Chapter 9 Polymorphism & Interface
Chapter 10 การเขียนโปรแกรมแบบ Generic
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167233925 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 171 x 230 x 16 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน