0
คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับสมบูรณ์
สรุปความรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์จีน ง่ายต่อการเรียนรู้ เป็นคู่มือช่วยในการเตรียมสอบ HSK และ PAT 7.4
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผู้เรียนและผู้สอนภาษาจีนระดับต้นและกลางในประเทศไทยโดยเฉพาะ เป็นหนังสือจีน-ไทย สองภาษา เนื้อหาละเอียดครบถ้วน บรรยายกระชับ เข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน การออกเสียง ตัวอักษร วิธีการเปิดพจนานุกรมจีน หลักไวยากรณ์ การใช้คำ การใช้ประโยค การเรียงความ พร้อมสอดแทรกความรู้ทั่วไปของจีน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม นอกจากนี้ในภาคผนวกยังได้รวบรวมตาราง ความรู้ภาษาจีนต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยในการประกอบการเรียนการสอนภาษาจีน ที่กะทัดรัด ตรงประเด็น ง่ายต่อการค้นหา

สารบัญ

- ความรู้การออกเสียงภาษาจีน
- ความรู้การเขียนอักษรจีน
- วิธีการเปิดพจนานุกรมจีน
- ความรู้หลักไวยากรณ์จีน
- ความรู้หลักการใช้คำภาษาจีน
- ความรู้หลักการเรียงประโยคของภาษาจีน
- ความรู้หลักการเรียงความภาษาจีน
- ควารู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414761 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 19 มม.
น้ำหนัก: 975 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน