0
คู่มือการเลี้ยงนกกระทาเชิงธุรกิจ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การเลี้ยงนกกระทาในเชิงธุรกิจ” ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม เริ่มตั้งแต่ประวัติการเลี้ยงนกระทา   ชนิดสายพันธุ์   การคัดแยกเพศ   การเลี้ยง   อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยง อาหาร การตลาด   ฟาร์มเลี้ยง   รวมถึงการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน   พร้อมภาพประกอบชัดเจน   สำหรับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงนกกระทา   ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

- ประวัติการเลี้ยงนกกระทา
- ชนิดสายพันธุ์ของนกกระทา
- การคัดแยกเพศนกกระทา
- การเลี้ยงนกกระทารุ่น
- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงนกกระทา
- อาหารนกระทา
- การตลาด
- ฟาร์มเลี้ยงนกกระทา คุณเอนก สีเขียวสด
- การสุขาภิบาลเพื่อป้องกันโรค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749135334 (ปกอ่อน) 55 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 4 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์เพชรกะรัต, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน