0
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
เรียนรู้ง่าย สามารถนำไปเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติมจากชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีความรู้พื้นฐาน ก็สามารถอ่านหนังสือไปพร้อมๆ กับการลงมือใช้งานได้จริง
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือประกอบการเรียนที่นำเสนอรายละเอียดการใช้งานของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการสร้างงานอาชีพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน AEC อย่างมืออาชีพ ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Mcrosoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft PowerPoint 2010 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจด้วยแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word
บทที่ 2 การจัดการเอกสาร
บทที่ 3 การจัดการกับข้อความในเอกสาร
บทที่ 4 การปรับแต่งเอกสาร
บทที่ 5 การพิมพ์เอกสาร
บทที่ 6 เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Excel
บทที่ 7 การจัดการกับข้อมูลในแผ่นงาน
บทที่ 8 การจัดการกับตัวเลขและสูตรคำนวณ
บทที่ 9 การแทรกวัตถุลงไปในแผ่นงาน
บทที่ 10 การพิมพ์แผ่นงาน
บทที่ 11 รู้จักการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 12 การสร้างและจัดการภาพนิ่ง
บทที่ 13 การแทรกวัตถุลงในภาพนิ่ง
บทที่ 14 การเตรียมงานนำเสนอ
บทที่ 15 การนำเสนอผลงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169194903 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ลัคกี้บุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน