0
คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษา Pascal
เรียนรู้ง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษา Pascal ที่เรียนรู้ง่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทั่วไป นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ตลอดจนครู อาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีบทสรุปเนื้อหาชัดเจนในแต่ละบทเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย ทุกโปรแกรมผ่านการทดสอบแล้ว สามารถเรียนรู้ง่าย และนำไปใช้ได้จริง!

สารบัญ

Chapter 1 แนะนำโปรแกรมภาษาปาสคาล
Chapter 2 เมนูคำสั่งและขั้นตอนการคอมไพล์
Chapter 3 องค์ประกอบภาษาปาสคาล
Chapter 4 ประเภทของคำสั่ง
Chapter 5 โพรซีเยอร์ (Procedure)
Chapter 6 ฟังก์ชั่น (Function)
Chapter 7 ข้อมูลชนิดสตริง
Chapter 8 ยูนิต (Unit)
Chapter 9 พอยน์เตอร์ (Pointer)
Chapter 10 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array)
Chapter 11 โครงสร้างข้อมูลแบบเซ็ต (Set)
Chapter 12 โครงสร้างข้อมูลแบบเรคคอร์ด (Record)
Chapter 13 การจัดการไฟล์ (File)

- Workshop
- Reply : เฉลยคำตอบท้ายบทเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747648867 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 191 x 243 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน