0
ลด 15%
คู่มือการใช้งาน Hibernate Framework ด้วยภาษา Java
เรียนรู้การใช้งาน Hibernate เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การใช้ Annotation กับ Hibernate, รู้จักการทำ Mapping ด้วย XML...
หนังสือ186.15 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนะนำการใช้งานโปรแกรม "Hibernate Framework" ซึ่งเป็น ORM หรือ Object/Relational Mapping ที่มีความสามารถในการช่วยจัดการกับโปรแกรมที่อยู่ในรูปออบเจ็กต์ ให้สามารถใช้งานกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างตาราง การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล อาทิ MySQL, MSSQL, Oracle และอื่นๆ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติด้วยภาษาจาวา ซึ่งมีโค้ดตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับง่ายเพื่อให้เข้าใจในหลักการของซอฟต์แวร์ต่างๆ จนกระทั่งไปถึงตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อนำไปใช้ในระบบจริงต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับ Hibernate Framework
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้งาน Hibernate Framework
บทที่ 3 เริ่มต้นโปรแกรมแรกกับ Hibernate Framework
บทที่ 4 การสร้างแอปพลิเคชั่นแบบง่ายโดยใช้ Hibernate Framework
บทที่ 5 แอนโนเทชั่น (Annotation) กับ Hibernate Framework
บทที่ 6 รู้จักกับการทำ Mapping โดยใช้ไฟล์ XML
บทที่ 7 รู้จักกับการเรียกค้นข้อมูล
บทที่ 8 รู้จักกับเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม Hibernate Tools
บทที่ 9 การติดตั้งเครื่องให้บริการ (Web Server) เพื่อใช้งานกับ Hibernate Framework

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160802227 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน