0
คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์
เรียนรู้การใช้งานและเขียนโปรแกรมกับ MATLAB ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริง
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม MATLAB ตั้งแต่พื้นฐานจน ถึงการประยุกต์ใช้งาน เชื่อมโยงกับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม เข้าด้วยกัน สามารถนำไปประกอบการเรียนได้ทั้งกลุ่มคณะวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ MATLAB ล่าสุดได้ปรับปรุงกับเวอร์ชัน 2012b อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับ MATLAB
บทที่ 2 เทนเซอร์และอาร์เรย์
บทที่ 3 ตัวดำเนินการอาร์เรย์
บทที่ 4 สตริง (String) ใน MATLAB
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม MATLAB
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
บทที่ 7 กราฟิกและการวาดภาพ
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI)
บทที่ 9 การใช้งาน MATLAB ร่วมกับโปรแกรมภาษาอื่น
บทที่ 10 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Symbolic Math Toolbox
บทที่ 11 การประมวลผลแบบกระจาย และแบบขนาน
บทที่ 12 การประยุกต์ใช้งาน

คำนิยม
หนังสือคู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์ ที่ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ ได้เขียนขึ้นนี้ ผมได้อ่าน และยอมรับว่าเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายเล่มหนึ่งเท่าที่ผมติดตามมา นอกจากนี้ การที่ผู้เขียนใช้ศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่อ่านง่าย การมีตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย รูปประกอบ คำอธิบายที่ชัดเจน จึงทำให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ท้ายที่สุดผมขอชื่นชมผู้เขียนในความตั้งใจที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมารศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์- ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
หนังสือคู่มือการใช้งาน MATLAB เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแกนหลักของตัว MATLAB อย่างละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเข้าใจแก่นของการใช้งาน MATLAB เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานToolbox อื่นที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานที่ต้องการต่อไป เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานตลอดจนผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูงรศ.ดร.สมชาย จิตะพันธ์กุล- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162003585 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 27 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน