0
คู่มือขั้นเทพ อักษรจีน ตัวเต็ม-ตัวย่อ สบาย ๆ ไม่ยาก
รู้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ ไปได้ทั่วโลก
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือขั้นเทพ อักษรจีน ตัวเต็ม-ตัวย่อ สบาย ๆ ไม่ยาก" เล่มนี้ มุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกท่านสามารถจดจำ "อักษรจีนตัวเต็ม" และ "อักษรจีนตัวย่อ" ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดความผิดพลาดในการอ่านและการเขียนให้น้อยลง โดยหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากหนังสือลักษณะเดียวกันนี้ คือ ตารางอักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ เพียงตารางเดียว แต่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก ทั้งจาก อักษรจีนตัวเต็ม ไปสู่ อักษรจีนตัวย่อ หรือ จาก อักษรจีนตัวย่อ ไปสู่ อักษรจีนตัวเต็ม สะดวกง่ายดายทั้งสองทาง ทั้งไปทั้งกลับ มีการกำกับการออกเสียงพินอินพร้อมการกำกับเสียงวรรณยุกต์สำหรับ อักษรจีนตัวเต็ม และ อักษรจีนตัวย่อ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อยกเว้นต่าง ๆ อันจะช่วยไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยคำอธิบายนี้จะระบุไว้ในบรรทัดท้าย ๆ ของแต่ละหน้า สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนโดยการใช้ อักษรจีนตัวย่อ อาจจะรู้สึกว่า อักษรจีนตัวเต็ม ยากมาก การค่อย ๆ ฝึกเขียนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ท่านสามารจดจำ "อักษรจีนตัวเต็ม" ได้อย่างแน่นอน!

สารบัญ

1. การแบ่งกลุ่มและการจัดลำดับหมวดหมู่ "อักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ"
2. ตารางแบ่งกลุ่มและจัดลำดับ "อักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ"
3. ตาราง "อักษรจีนตัวเต็ม-ตัวย่อ" พร้อมพินอินและคำอธิบายเพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164788091 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน