0
คู่มือครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับ "เตรียมเด็กสอบเข้า ป.1
เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ๆ ก้าวผ่านช่วงปฐมวัย เพื่อเตรียมเข้าประถม 1 ได้อย่างตรงใจ และเป็นการต่อยอดทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราทุกคน ดังนั้นการที่เราจะได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะต้องเริ่มต้นมาจากรากฐานที่ดี เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอน การเสริมทักษะความรู้ให้แก่เด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจะถึงชั้นประถมต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือเล่มหนึ่งที่ช่วยแนะนำและ แนะแนวทางการเรียนของเด็กที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาในขั้นประถมปีที่ 1 เหมาะสำหรับการใช้เป็นคู่มือของครูหรืออาจารย์ผู้สอน สำหรับเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะช่วยให้การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของผู้ปกครองและตัวเด็กเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

สารบัญ

ตอนที่ 1 การเรียนระดับอนุบาลศึกษา
1. การศึกษาอนุบาล
2. รูปแบบการจัดการศึกษาอนุบาล
3. การเรียนชั้นอนุบาล
ฯลฯ

ตอนที่ 2 การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. หาที่เรียน ป.1
2. โรงเรียนที่รับ ป.1
3. วิธีเข้าเรียน ป.1
ฯลฯ

ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
1. ความหมายการพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม
3. การพัฒนาทักษะทางภาษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418882 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน