0
คู่มือครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับ "เตรียมเด็กเข้า ป.1"
เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ๆ ก้าวผ่านช่วงชั้นปฐมวัย เพื่อเตรียมเข้าประถม 1 ได้อย่างตรงใจ และเป็นการต่อยอดทางศึกษาต่อไปในอนาคต
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานสำหรับครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลที่กำลังจะเข้าเรียนชั้น ป.1 สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับการเรียนในระดับอนุบาลศึกษา การเรียนและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล พัฒนาการทางปัญญา ตอนที่ 2 เป็นเรื่องสาระเกี่ยวกับการเรียนต่อชั้น ป.1 และตอนที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1 และบทสรุปท้ายเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ก้าวสู่การเรียนที่มีรูปแบบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างถูกต้องและมีความสุข

สารบัญ

ตอนที่ 1 การเรียนระดับอนุบาลศึกษา
1. การศึกษาอนุบาล
2. รูปแบบการจัดการศึกษาอนุบาล
3. การเรียนชั้นอนุบาล
ฯลฯ

ตอนที่ 2 การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. หาที่เรียน ป.1
2. โรงเรียนที่รับ ป.1
3. วิธีเข้าเรียน ป.1
ฯลฯ

ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
1. ความหมายการพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม
3. การพัฒนาทักษะทางภาษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411746 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน