0
คู่มือคัดจีน อักษรจีนและคำศัพท์ ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
เรียนรู้พื้นฐานตัวอักษรจีนและคำศัพท์น่ารู้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง!
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปูความรู้พื้นฐานอักษรจีนตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ครบทั้งการเขียนและการอ่านภาษาจีน เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งจีนได้ทันใจ! สอนการเขียนและคัดตัวอักษรจีน โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรจีนให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้การอ่านพินอินที่สำคัญในการออกเสียง ตั้งแต่พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์จีนในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและเกมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักตัวอักษรจีน
บทที่ 2 รู้จักพินอิน
บทที่ 3 ขีดเส้นตัวอักษรจีน
บทที่ 4 ฝึกคัดคำศัพท์จีน
บทที่ 5 เกมทวนคำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000655 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน