0
ลด 15%
คู่มือคัดญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตาคานะ ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
ปูความรู้พื้นฐานอักษรญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น จนเขียนเป็น ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งญี่ปุ่นได้ทันใจ!
หนังสือ169.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สอนการเขียนและคัดตัวอักษรญี่ปุน ครบทั้งฮิรางานะและคาตาคานะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ฝึกคัดอักษรญี่ปุ่นด้วยตัวเอง โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้พื้นฐานอักษรเสียงขุ่น เสียงยาว เสียงควบ เสียงสะดุด และตัวสะกดที่สำคัญในการสร้างคำและเรียนญี่ปุ่น ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักตัวอักษรญี่ปุ่น
บทที่ 2 อักษรฮิรางานะ
บทที่ 3 อักษรเสียงขุ่น
บทที่ 4 อักษรเสียงยาว
บทที่ 5 อักษรเสียงควบ
บทที่ 6 อักษรเสียงสะดุด
บทที่ 7 ตัวสะกด
บทที่ 8 แบบฝึกหัดอักษรฮิรางานะ
บทที่ 9 อักษรคาตาคานะ
บทที่ 10 การใช้อักษรคาตาคานะ
บทที่ 11 ตารางเทียบเสียงคาตาคานะเป็นภาษาไทย
บทที่ 12 แบบฝึกหัดอักษรคาตาคานะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000457 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน