0
คู่มือคัดเกาหลี พยัญชนะและสระเกาหลี ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น
เรียนรู้พื้นฐานตัวอักษรเกาหลี ทั้งพยัญชนะและสระ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง!
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือคัดเกาหลี พยัญชนะและสระเกาหลี ฉบับเริ่มต้นจนเขียนเป็น" เล่มนี้ จะช่วยปูความรู้พื้นฐานอักษรเกาหลีตั้งแต่เริ่มต้น จนเขียนเป็น ครบทั้งพยัญชนะและสระ เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งเกาหลีได้ทันใจ! สอนการเขียนและคัดตัวอักษรเกาหลี โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรเกาหลีให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้การประสมพยัญชนะและสระเพื่อสร้างคำในภาษาเกาหลี ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์เกาหลีในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยเกมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่ม!

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักตัวอักษรเกาหลี
บทที่ 2 รู้จักตัวเลข
บทที่ 3 ฝึกคัดพยัญชนะเกาหลี
บทที่ 4 ฝึกคัดสระเกาหลี
บทที่ 5 ฝึกคัดคำศัพท์เกาหลี

- มาเล่นเกมกันเถอะ
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000587 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน