0
คู่มือคุณแม่ตั้งครรภ์ (PDF)
คู่มือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ นับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ปฏิสนธิจนครบกำหนดคลอด เพราะการดูแลลูกน้อยที่ดีที่สุด ควรเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต
หนังสือ375.25 บาท
e-books(PDF) ?389.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เทคนิคทำอย่างไรให้มีลูกง่ายโดยการตรวจเช็คช่วงไข่ตก เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม การเลือกเพศบุตรตามธรรมชาติซึ่งเราสามารถทำได้ ดูแลการตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์แรก อธิบายถึงการปลี่ยนแปลงของแม่และเด็กตามอายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น รับมือกับอาการแพ้ท้อง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส เช่น แท้ง ตั้งครรภ์นอกมดลูก ครรภ์ไข้ปลาอุก แนะนำเคล็ดลับเพื่อดูแลให้แม่และลูกน้อยครรภ์ปลอดภัยและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สารบัญ

1. สัปดาห์การตั้งครรภ์มีวิธีนับอย่างไร วิธีคำนวณกำหนดคลอด
2. สัปดาห์ที่ 0-2 ลด ละ เลี่ยง เตรียมตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่
3. ไตรมาสที่ 1 สำหรับลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 3-8)
4. ไตรมาสที่ 1 สำหรับคุณแม่ (สัปดาห์ 3-8)
5. ไตรมาสที่ 1 สำหรับลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 9-12)
6. ไตรมาสที่ 1 สำหรับคุณแม่ (สัปดาห์ที่ 9-12)
7. ภาวะแทรกซ้อน "อันตราย" ของคุณแม่ไตรมาสที่ 1
8. ไตรมาสที่ 2 สำหรับลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 13-16)
9. ไตรมาสที่ 2 สำหรับคุณแม่ (สัปดาห์ที่ 13-16)
10. ไตรมาสที่ 2สำหรับลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 17-20)
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คู่มือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ ในการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่
- พญ.ชัญวลี ศรีสุโข เป็นสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกร วิทยากร อาจารย์ คอลัมนิสต์ และนักเขียน ปัจจุบันมีผลงานออกสู่ท้องตลาดมากมาย
- หนังสือสวย น่ารักน่าอ่าน มีภาพประกอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161826178 (PDF) 308 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์Amarin Health
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน