0
ลด 15%
คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference
หนังสือนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่างอาจารย์
หนังสือ212.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference" ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ทั้งนี้ได้แจกแจงรายละเอียดรูปร่าง ขนาด มิติ น้ำหนัก พื้นที่ผิว พื้นที่หน้าตัด โมเมนต์ความเฉื่อย โมดูลัสภาคตัด รัศมีไจเรชันของเหล็กรูปพรรณต่างๆ ส่วนในเรื่องมาตรฐานของวัสดุก็ได้แจกแจงรายละเอียดของส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกล ค่าความเค้นที่ยอมให้เกิดในเนื้อเหล็ก ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเสริมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม เพื่อใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการซื้อ-ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาด้าน Structural Steel

สารบัญ

บทที่ 1 เหล็กรูปพรรณในประเทศ
บทที่ 2 เหล็กรูปพรรณ ASTM
บทที่ 3 เหล็กรูปพรรณ Europe
บทที่ 4 ท่อเหล็กกล้า
บทที่ 5 มาตรฐานวัดเหล็กกล้า
บทที่ 6 คณิตศาสตร์และการคำนวณทางวิศวกรรม
บทที่ 7 การเชื่อมโลหะ
บทที่ 8 แผ่นเกรตติ้งเหล็กกล้า
บทที่ 9 การทาสี
บทที่ 10 ตารางเปรียบเทียบหน่วยทางวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803422 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 189 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน