0
ลด 10%
คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference
เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม เพื่อใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการซื้อ-ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาด้าน Structural Steel
หนังสือ243.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็ก เช่น การซื้อ-ขาย การคำนวณน้ำหนัก การคำนวณพื้นที่ผิวสำหรับงานทาสี หรือการคำนวณความแข็งแรงเชิงวิศวกรรม เป็นต้น ให้ได้มีข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รวมเนื้อหาไว้อย่างมีระบบเป็นรูปเล่ม มีความทันสมัย มีความหลากหลาย หยิบใช้งานค้นคว้าอ้างอิงได้ทันที ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ทั้งนี้ได้แจกแจงรายละเอียดมาตรฐานเหล็กแต่ละรูปพรรณในการกำหนดรูปร่าง ขนาด มิติ น้ำหนักโมเมนต์ ความเฉื่อย โมดูลัสภาคตัด รัศมีไจเรชัน สำหรับในเรื่องมาตรฐานของวัสดุก็ได้แจกแจงรายละเอียดของส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกล ค่าความเค้นที่ยอมให้เกิดในเนื้อเหล็ก ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น

สารบัญ

Chapter 1 เหล็กรูปพรรณในประเทศ
Chapter 2 เหล็กรูปพรรณ ASTM
Chapter 3 เหล็กรูปพรรณ Europe
Chapter 4 ท่อเหล็กกล้า
Chapter 5 มาตรฐานวัสดุเหล็กกล้า
Chapter 6 คณิตศาสตร์และการคำนวณทางวิศวกรรม
Chapter 7 การเชื่อมโลหะ
Chapter 8 แผ่นเกรตติ้งเหล็กกล้า
Chapter 9 การทาสี
Chapter 10 ตารางเปรียบเทียบหน่วยวัดทางวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160812189 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน