0
คู่มือชั้น ม.3
สรุปเนื้อหาหลัก ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือชั้น ม.3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ใช้ฝึกฝน ฝึกหัด ทบทวน ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบย่อยและสอบประจำภาคด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหา บทสรุป แนวข้อสอบ พร้อมทั้งเฉลยให้อย่างครบครัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระสำคัญ 5 วิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียยนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800371 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน