0
คู่มือช่วยสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
หนังสือเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อเตรียมสอบและศึกษาต่อฉบับศึกษาด้วยตนเอง
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม เเละจริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม เเละการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082950 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 188 x 263 x 12 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน