0
คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร : Enterprise Resource Planning Software Handbook
ตำราชุดดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเชน
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เริ่มจะใช้ซอฟต์แวร์ หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้สำหรับการจัดการทรัพยากรระบบเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ ให้สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากแนวคิด องค์ประกอบของระบบ การพัฒนาระบบ หรือการคัดเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การติดตั้ง การใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง และการจัดการทรัพยากรขององค์กร ทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชีการเงิน สินทรัพย์ และสินค้าคงคลัง โดยคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ที่ต้องการคัดเลือกซอฟต์แวร์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจศึกษาด้านซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของซอฟต์เเวร์การวางเเผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
บทที่ 2 ภาพรวมของสารสนเทศองค์กร
บทที่ 3 ประโยชน์ของซอฟต์เเวร์การวางเเผนทรัพยากรองค์กร
บทที่ 4 ซอฟต์เเวร์การวางเเผนทรัพยากรองค์กรเเละเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 5 การรีเอ็นจิเนียริ่งกระบวนการธุรกิจ
บทที่ 6 คลังข้อมูล
บทที่ 7 เหมืองข้อมูล เเละการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์
บทที่ 8 ซอฟต์เเวร์ที่เกี่ยวข้องกับ ERP
บทที่ 9 ฮาร์ดเเวร์สำหรับใช้เพื่อติดตั้งซอฟต์เเวร์การวางเเผนทรัพยากรองค์กร
บทที่ 10 ระบบอินเทอร์เน็ตเเละโครงสร้างระบบสารสนเทศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740631385 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 184 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน