0
ลด 15%
คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ
เรียนรู้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับผู้ดูแลระบบทั้งมือใหม่และมืออาชีพ
หนังสือ296.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เสนอเนื้อหาที่จำเป็นในการดูแล หรือเรียนรู้ระบบเครือข่ายสมัยใหม่ภายในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งมือใหม่ และมืออาชีพ เช่น บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย, ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย และเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายสมัยใหม่ อัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านระบบเครือข่าย เช่น Intrution Dectection/Prevention, Gigabit Ethernet, การสื่อสารผ่านสายไฟเบอร์ออปติค, Next Generation Firewall, Unified Threat management, Application Layer Filtering, SSL VPN, และ MPLS เป็นต้น ละเอียด ครบถ้วน เข้าใจง่าย เสริมด้วยภาคปฎิบัติ วิธีการเซ็ตระบบ Snort Intrusion Detection และ ISA Server 2006

สารบัญ

Chapter 01 การบริหารและจัดการระบบเครือข่าย
Chapter 02 ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้
Chapter 03 โปรโตคอล TCP/IP และบริการที่เกี่ยวข้อง
Chapter 04 รวมคำสั่งและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
Chapter 05 IDS/IPS และ Snort
Chapter 06 การติดตั้งระบบ IDS โดยใช้ Snort 201
Chapter 07 หลักการทำงานและเทคโนโลยีของ Firewall
Chapter 08 การติดตั้งและใช้งาน Firewall ด้วย Microsoft ISA Server 2006
Chapter 09 Virtual Private Network
Chapter 10 การสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออปติค

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาที่จำเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ระบบเครือข่าย ทั้งระดับเริ่มต้น และ มืออาชีพ เนื้อหาตรงประเด็นอ่านเข้าใจง่าย เจาะลึกลายละเอียดตามที่จำเป็นและพยายามที่จะคอบคลุมให้ครบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสมัยใหม่ที่กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749742365 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 23 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน