0
คู่มือดูแลเด็กโรคมะเร็ง
รับมือผลการรักษา แก้ปัญาหาทางอารมณ์ จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก ทั้งระหว่างการรักษา และเมื่อผ่านพ้นการรักษะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมหลักการสำคัญในการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง อาทิ   อาการสำคัญที่มักพบบ่อยของเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผลข้างเคียงแทรกซ้อนในระยะยาว การดูแลเด็กเมื่ออยู่รอดจากโรคมะเร็งจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาในการเรียน อารมณ์และจิตใจของเด็กโรคมะเร็ง เพื่อให้ครอบครัว ผู้ปกครอง คุณครู โรงเรียน และคนใกล้ชิดได้เข้าใจ เป็นความรู้ในเบื้องต้นในการช่วยกันดูแลเด็กป่วยด้วยโรคมะเร็ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในช่วงการรักษาพยาบาล และเมื่อได้ผ่านพ้นการรักษาครบไปแล้ว

สารบัญ

- หลักการในการดูแลเด็กโรคมะเร็งช่วงการตรวจสอบและรักษา
- การดูแลเด็กโรคมะเร็งในเรื่องการผ่าตัด
- การดูแลเด็กโรคมะเร็งเมื่อได้รับเคมีบำบัด
- การดูแลเด็กโรคมะเร็งเมื่อรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก
- การดูแลเด็กโรคมะเร็งเมื่อได้รับรังรักษา
- การดูแลเรื่องอื่นๆ ในเด็กโรคมะเร็ง
- ผลข้างเคียงแทรกซ้อนในระยะยาวจากการรักษาโรคมะเร็งเด็กและการดูแล
- การดูแลเด็กเมื่ออยู่รอดจากโรคมะเร็งจนเป็นผู้ใหญ่
- การเกิดโรคมะเร็งชนิดที่ 2 และการดูแล การบำบัดเด็กโรคมะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุน การแพทย์ทางเลือก
- ปัญหาในการเรียนของเด็กโรคมะเร็ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165290319 (ปกอ่อน) 147 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน