0
ลด 10%
คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.2 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่างๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.2 เล่ม 1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้สนใจทุกท่านโดยมีเนื้อหาสาระที่ยึดตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ได้มีแบบฝึกหัดท้ายบทและตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำ เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมและความมั่นใจสำหรับการทดสอบในชั้นเรียน โดยแบบฝึกหัดในหนังสือชุดนี้มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนในการทำข้อสอบในแบบต่าง ๆ

สารบัญ

Unit 1 Have to/must
Unit 2 Another, the other, others, other
Unit 3 Question Word
Unit 4 Indefinite Pronoun
Unit 5 Relative Pronoun
Unit 6 Diect Object-Indirect Object
Unit 7 Gerund and Infinitive
Unit 8 Future Tense
Unit 9 Present Simple Tense
Unit 10 Present Continuous Tense
Unit 11 Present perfect Tense
Unit 12 Past Simple Tense

- คำศัพท์ที่ควรรู้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306224 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน