0
ลด 10%
คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.2 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่างๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือคู่มือการเรียน ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.2 เล่ม 2 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้สนใจทุกท่านโดยมีเนื้อหาสาระที่ยึดตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ได้มีแบบฝึกหัดท้ายบทและตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำ เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมและความมั่นใจสำหรับการทดสอบในชั้นเรียน โดยแบบฝึกหัดในหนังสือชุดนี้มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนในการทำข้อสอบในแบบต่าง ๆ

สารบัญ

Unit 1 Possessoive Adjectives and Possessive Pronouns
Unit 2 Comparison (Similarities, Comparatives and Superlatives)
Unit 3 Linking Verbs
Unit 4 So, Too, Neither and Either
Unit 5 Conditional Sentences
Unit 6 There is, There are, Much, Many, A lot of
Unit 7 Asking and giving directions
Unit 8 So, Such, Too, Enough
Unit 9 Because,So
Unit 10 People and Family
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306231 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน