0
คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.3 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.3 เล่ม 1" จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และผู้สนใจ โดยเนื้อหาสาระได้ยึดตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ล่าสุด สรุปแบบตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดท้ายบทและตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท แยกเฉลยสอดมาในเล่ม ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าหนังสือคู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.3 เล่ม 1 จะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล

สารบัญ

Lesson 1 : Tenses
Lesson 2 : Direct Speech and Indirect Speech
Lesson 3 : Tag Question
Lesson 4 : Noun
Lesson 5 : Article
Lesson 6 : Finite and Non-Finite Verbs
Lesson 7 : Capitalization and Punctuation

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306248 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 12 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน