0
ลด 10%
คู่มือติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลัก Easy Basic English ม.3 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน
หนังสือคู่มือการเรียน ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสมสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในยุคสู่ประชาคมอาเซียน มีแบบทดสอบหลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อฝึกฝนให้แม่นยำ และทบทวนเพิ่มเติมจากห้องเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค เตรียมพร้อมแข่งขันในระดับต่าง ๆ และยังเหมาะสำหรับอาจารย์ประยุกต์ใช้แบบฝึกหัดหลากหลาย ตลอดจนผู้ปกครองใช้ในการทบทวนเรียน ใช้เป็นแบบฝึกหัดให้ลูกหลาน

สารบัญ

Unit 1 : Subject and Verb Agreement
Unit 2 : Active and Passive Voice
Unit 3 : Question Words (WH Questions)
Unit 4 : Yes or NO Questions
Unit 5 : Relative Clauses
Unit 6 : Prefixes and suffixes
Unit 7 : Conjunctions
Unit 8 : Synonyms and antonyms
Unit 9 : Prepositions

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306255 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน