0
คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (ฉบับปรับปรุง)
กล้าประเมินทักษะด้านตัวเลข และวางแผนอาชีพการงานของตนเองหรือเปล่า พบแบบทดสอบที่ท้าทาย ฝึกไหวพริบ กระตุ้นไอคิว
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    องค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของประเภทงาน ปัจจุบันนี้องค์กรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นิยมนำแบบทดสอบความถนัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยามาใช้มากขึ้น เพื่อค้นหาทักษะและศักยภาพของบุคคลที่สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของวิชาชีพหรืองานแต่ละประเภท

    หนังสือ "คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ให้ความรู้พร้อมแบบทดสอบทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณรวม 14 บท คำถามท้าทายกว่า 300 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ด้านตัวเลข การคำนวณในมิติต่าง ๆ ไปจนถึงการทดสอบความนัดด้านตัวเลขในเชิงประยุกต์และเชิงนามธรรม การชี้วัดแนวโน้มด้านแรงจูงใจ และการชี้วัดด้านบุคลิกภาพ คำแนะนำเรื่องอาชีพการงาน และดัชนีอาชีพในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะด้านตัวเลข

สารบัญ

หมวดที่ 1 ให้ความรู้ด้านตัวเลข
หมวดที่ 2 แบบทดสอบการประยุกต์ใช้ตัวเลข
หมวดที่ 3 แบบทดสอบในเชิงนามธรรม
หมวดที่ 4 แบบทดสอบแรงจูงใจด้านตัวเลข
หมวดที่ 5 แบบทดสอบบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- จิม บาร์เร็ตต์ เป็นนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้านนี้ยาวนานหลายปีและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและระบบประเมินผลให้แก่หลากหลายองค์กร เขามีผลงานเขียนหนังสือติดอันดับขายดีหลายเล่ม เช่น คู่มือทดสอบความถนัด (The Aptitude Test Workbook), คู่มือทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ (Aptitude, Personality & Motivation Tests) เป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165870535 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับTest Your Numerical Aptitude
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Kogan Page Limited
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน