0
คู่มือทนายความฝึกหัดคดีแพ่ง (ภาคปฏิบัติ)
หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน ในคดีแพ่งสำหรับทนายความโดยเฉพาะ โดยทนายความ เพื่อทนายความ เพื่อใช้แก้ปัญหาในการดำเนินอาชีพทนายความ
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือทนายความฝึกหัดคดีแพ่ง (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน ในคดีแพ่งสำหรับทนายความโดยเฉพาะ โดยทนายความ เพื่อทนายความ เพื่อใช้แก้ปัญหาในการดำเนินอาชีพทนายความ ซึ่งทำให้เสียเวลาในการดำเนินชีวิตในวิชาชีพทนายความมากมาย เพราะไม่สามารถจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่รู้จะเริ่มต้นในการทำคดีอย่างไร จะถามทนายความด้วยกันก็ไม่รู้จะถามว่าอย่างไร

    หนังสือเล่มนี้ อาจพอจะช่วยในการแก้ปัญหาของท่านได้ โดยที่ท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเสียหน้า ถูกตราหน้าว่าได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาก็นานแสนนาน วิธีการแค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรอ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ ซึ่งผู้เขียนได้ทำให้ขั้นตอนทุกอย่างสั้น กระชับ มีทั้งหลักกฎหมายสอดแทรกฏีกา วิธีการ และตัวอย่างพร้อมนำไปใช้งานครบครัน ถึงจะมีตัวอย่างที่ดีอย่างโรก็ตาม หากท่านไม่ลงมือทำก็เปล่าประโยชน์ หนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่หนังสือที่ดีที่สุด แต่เป็นหนังสือที่หากได้อ่านแล้ว สามารถเอาไปใช้งานในทางปฏิบัติได้อย่างแน่นอน

สารบัญ

เรื่องที่ 1 ภาษาทนาย สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปศาล
เรื่องที่ 2 ทนายความควรแนะนำเบื้องตันอย่างไร เมื่อมีผู้มาปรึกษาคดี
เรื่องที่ 3 การเรียกค่าจ้างทนายความและการบริหารค่าคดี
เรื่องที่ 4 การคิดค่าฤชาธรรมเนียมศาล
เรื่องที่ 5 การเขียนสัญญาจ้างว่าความ
เรื่องที่ 6 การสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมายในคดี
เรื่องที่ 7 อำนาจฟ้องในคดีแพ่ง
เรื่องที่ 8 อำนาจทนายความอยู่ที่ไบแต่งทนายความ
เรื่องที่ 9 หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแหน
เรื่องที่ 10 เงื่อนไขบังคับก่อนฟ้องคดี
ฯลฯ

คำนิยม
การที่คุณธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และคุณณัฐพิมล สมเจษ ได้รวบรวมประสบการณ์การทำงานทำเป็นหนังสือคู่มือเล่มนี้ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในด้านว่าความเล่มนี้ขึ้นมา จึงเป็นผลงานทางด้านวรรณกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความโดยตรง ขอชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ รวบรวมข้อเท็จจริงของคดีที่ได้รวบรวม และที่ตนได้ทำมาเป็นรูปเล่มของหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ได้อ่าน ได้ศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างได้ผล ขอให้วิทยาทานที่ได้ทำไว้จงเป็นผลบังเกิดให้ท่านเจริญก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จด้านการงาน และมีความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพตลอดไปศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์- อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ การเป็นทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมายและการว่าความนั้น นอกจากจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งด้านวิชาการกฎหมาย และด้านการปฏิบัติงานตามแนวทางของวิชาชีพกฎหมายแล้ว ยังต้องมีความรักในการงาน รวมทั้งมีการแสวงหาความรู้อย่างกว้างขวางและไม่รู้จบสิ้น ด้วยเหตุนี้ความรู้ในตำราจึงไม่เพียงพอ ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในทางปฏิบัติ จึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ในทักษะของวิชาชีพ และจริยธรรมของทนายความอย่างแท้จริง ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้เขียนทั้งสองท่านที่ผลิต "หนังสือคู่มือทนายความฝึกหัดคดีแพ่ง ภาคปฏิบัติ" ที่มีประโยชน์ยิ่งเล่มนี้ หวังว่าจะได้มีโอกาศผลิตหนังสือคู่มือทนายความฝึกหัด ภาคปฏิบัติในคดีอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีในความพยายามเรียบเรียงและอธิบายวิธีการปฏิบัติงานของทนายความในคดีแพ่ง ซึ่งตำราเล่มนี้เป็นตำราที่มีเนื้อหาที่มีคุณค่าเล่มหนึ่งในการเป็นทนายความ เหมาะกับทนายความทั้งเก่าและใหม่ และผู้ใช้งานอื่นที่สนใจวิธีการปฏิบัติงานเชิงธุรการของทนายความว่าเป็นอย่างไรด้วย ขอขอบคุณและหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากเนื้อหาของตำราเล่มนี้ จะทำให้ท่านมีความสุขกับการทำอาชีพทนายความสืบต่อไปทองธาร เหลืองเรืองรอง- ผู้พิพากษาศาลฎีก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165650151 (ปกอ่อน) 444 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน