0
คู่มือทนายความเขียน คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว (ภาคปฏิบัติ)
คู่มือทนายความเขียน คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว (ภาคปฏิบัติ) เรียงมาตรา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือทนายความเขียน คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ โดยเนื้อหาครอบคลุมความเขียน คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว นั้น ทำเพื่อใช้สื่อสารระหว่างคู่ความ ศาล และบุคคลภายนอกที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด โดยมีศาลเป็นตัวกลางที่สำคัญในการติดต่อ ซึ่งแบบพิมพ์ที่ใช้งาน เรียกว่า "(7) คำร้อง/คำแถลง/คำขอ" หรือที่เรามักเรียกกันสั้น ๆ ติดปากว่า "คำร้อง" ในการทำคำร้อง/คำแถลง/คำขอ/คำบอกกล่าว จะเหมือนกับการเขียนเรียงความ เพื่อเสนอรายละเอียดให้ศาลหรือคู่ความได้รับทราบถึงเรื่องอะไร โต้แย้งเรื่องอะไร สนับสนุนเรื่องอะไร และต้องการให้ศาลสั่งประการใด โดยมีหลักการเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคดีแพ่งและอาญา รวมถึงการใช้งานในศาลอื่น ๆ อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมาย ทนายความ ประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมายและอาจารย์สอนกฎหมาย

สารบัญ

1. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- คำร้องของแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมีพินัยกรรม (ภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล)
- คำร้องของแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมีพินัยกรรม (ภูมิลำเนาอยู่นอกเขตศาล)
- คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมีพินัยกรรม
ฯลฯ

2. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- คำร้องขอไต่สวนเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
- คำร้องขอตรวจสำนวนไต่สวนมูลฟ้องและคัดสำเนา
- คำร้องขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับ โดยไม่มีทนายความ
ฯลฯ

3. ความรู้เสริม
- มีอะไรบ้างที่ควรให้ศาลนำส่ง และทางที่ดีควรปิดหมาย โดยวางเงินค่านำหมาย
- ทนายความประกันตัวทนายความ และผู้ต้องหาเฉพาะเจาะจง
- การพบผู้ต้องขังของทนายความที่เรือนจำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165687980 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน