0
คู่มือนักวิจัยมือใหม่ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ (ปกแข็ง)
การทำงานวิจัยให้ได้มาตราฐานและมีประโยชน์ต่อวงการนั้นไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป ที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และใส่ใจกับขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในเรื่องที่เราสนใจจะทำ
หนังสือ665.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอ "แนวทางการศึกษาทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข" โดย "ประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา ด้านระเบียบวิธีการวิจัย และชีวสถิติเข้าด้วยกัน" ในแต่ละบทซึ่งจำแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำตาราง และเขียนสรุปผลจากการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคำตอบ

    กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นำเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบงส่วนที่ได้จากการศึกษาและมีการนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวนมาแล้ว การนำเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลำดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย เคล็ดลับและเทคนิคในการขอทุนวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย แม้หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะให้เป็นคู่มือสำหรับนักวิจัยมือใหม่ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในวงกว้างด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นก็ยากแล้ว จริงหรือ?
บทที่ 2 วางแผนดี งานเสร็จไปครึ่งหนึ่ง
บทที่ 3 ทำความคุ้นเคยกับศัพท์
บทที่ 4 เริ่มสำรวจปัญหาสุขภาพ : พื้นฐานงานวิจัย รอการต่อยอด
บทที่ 5 จากผลลัพธ์วันนี้ ย้อนไปดูปัจจัยต้นทาง
บทที่ 6 ปัจจัยต้นทาง สัมพันธ์กับผลลัพท์สุดท้ายไหม?
บทที่ 7 มีวิธีแก้ปัญหาแล้ว แต่จะได้ผลหรือไม่?
บทที่ 8 วัดผลลัพธ์หลายครั้ง จะวิเคราะห์อย่างไร?
บทที่ 9 มีข้อมูลอยู่แล้ว จะนำมาใช้ตอบโจทย์วิจัยได้อย่างไร
บทที่ 10 มีเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ แต่จะเชื่อถือได้จริงหรือ?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164852129 (ปกแข็ง) 940 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 40 มม.
น้ำหนัก: 1735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์จรณิต แก้วกังวาล
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน