0
ลด 10%
คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ Pocket Book
สุดยอดคัมภีร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สรุปสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?67.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "อิเล็กทรอนิกส์" เริ่มต้นกันตั้งแต่การทำความเข้าใจในนิยาม กฎทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน และเข้าสู่การทำความรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ผู้พลิกโฉมหน้าของวงการอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องของออปโต้อิเล็กทรอนิกส์ ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ การสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมตั้งแต่วิทยุ โทรทัศน์ เทเลเท็กซ์ การสื่อสารวิทยุ วิทยุสมัครเล่น และรหัสอนุกรมเอกสารของ CCITT

    พร้อมเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ โดยปูพื้นฐานตั้งแต่พีชคณิต บูลลีน ลอจิกเกด ไปจนถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งในแนวกว้างและลึกของ คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 นิยามและกฎทางไฟฟ้า
บทที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
บทที่ 3 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
บทที่ 4 ออปโต้อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 ทรานสดิวเซอร์
บทที่ 6 อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 7 แหล่งจ่ายไฟ
บทที่ 8 สื่อสารและโทรคมนาคม
บทที่ 9 เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 10 ดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800360 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน