0
คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 : Industry 4.0 Readiness Handbook
ถือว่าเป็นคู่มือเล่มแรกที่ได้นำเอาระบบประเมินความพร้อมของการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 มาอธิบายเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษากรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลประเทศไทย 4.0 พบว่ายังขาดความชัดเจนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนอยากให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 แบบยั่งยืน จึงได้เขียนคู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือว่าเป็นคู่มือเล่มแรกที่ได้นำเอาระบบประเมินความพร้อมของการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 มาอธิบายเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักอุตสาหกรรม 4.0
บทที่ 2 องค์ประกอบอุตสาหกรรม 4.0
บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0
บทที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0
บทที่ 5 ประเทศไทย 4.0
บทที่ 6 เศรษฐกิจดิจิทัล
บทที่ 7 การประเมินความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0
บทที่ 8 การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167880198 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 155 x 234 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน