0
คู่มือผู้สูงอายุ สุขภาพสูงวัย ดูแลได้ด้วยตัวเอง
การเป็นผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตครบถ้วนทุกวัย มีประสบการณ์มากมาย ได้มองเห็นโลกในแง่มุมต่าง ๆ ท้ายสุดคือการอยู่ได้ด้วยตนเอง
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือผู้สูงอายุ สุขภาพสูงวัย ดูแลได้ด้วยตัวเอง" เล่มนี้ ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพครอบครัว และสุขภาพสังคมที่ผู้สูงอายุต้องเข้าถึงและรักษาไว้ให้มั่นคง เพื่อดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี เป็นตัวของตัวเอง อยู่ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ และหากว่าผู้อ่านมิใช่ผู้สูงอายุ แต่ต้องอยู่กับผู้สูงอายุก็สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ มีความสุขกับผู้สูงอายุได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเข้าใจ

สารบัญ

1. ความมีอายุ
2. สุขภาพวัยสูงอายุ
3. สุขภาพกาย
4. สุขภาพจิต
5. สุขภาพครอบครัว
6. สุขภาพสังคม
7. การดูแลตนเองเมื่อป่วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425643 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 138 x 201 x 15 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน