0
คู่มือผู้หญิง
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

บางครั้งการเจ็บป่วยและโรคที่พบบ่อยในผู้หญิงซึ่งน่าจะป้องกันได้ หรือเป็นแล้วน่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแต่ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง   ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย   ผู้เขียนจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ที่ได้รับมา   เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาของสตรี โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะของเพศหญิง โรคติดต่อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง   การเตรียมความพร้อมเมื่อมีครอบครัว ภัยของผู้หญิง และอื่นๆอีกมากมายที่ผู้หญิงทุกคนควรมีเก็บไว้เป็นคู่มือที่สามารถนำใช้ได้อยู่ตลอดเวลา

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 อวัยวะเพศ

 • บทที่ 2 หัวหน่าว

 • บทที่ 3 แคมเล็กแคมใหญ่คือส่วนไหน

 • บทที่ 4 คลิตอริส

 • บทที่ 5 เยื่อพรหมจารี

 • บทที่ 6 ช่องคลอด

 • บทที่ 7 มดลูก

 • บทที่ 8 รังไข่

 • บทที่ 9 ท่อปัสสาวะ

 • บทที่ 10 เต้านาม

 • บทที่ 11 ต่อมบาร์โธลีน

 • บทที่ 12 รู้เขารู้เรา

 • บทที่ 13 ตกขาว

 • บทที่ 14 คันช่องคลอด

 • บทที่ 15 ช่องคลอดมีกลิ่น

 • บทที่ 16 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749292561 (ปกอ่อน) 169 หน้า
  ขนาด: 134 x 210 x 10 มม.
  น้ำหนัก: 205 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์, หสม.
  เดือนปีที่พิมพ์: 4/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน